Általános Szerződési Feltételek

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 2. Jelen ÁSZF tárgya, hatálya, elfogadása

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.wmilearning.com, www.wmibusinessclub.hu és a www.businesscompass.hu weboldalakat (a továbbiakban: Weboldalak), valamint a www.wmilearning.com weboldalon és a www.wmibusinessclub.hu weboldalon elérhető online webáruházakat (a továbbiakban: Webáruház) működtető WMI Learning Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szellő utca 10. 4. em. 12, cégjegyzékszám: 01-09-188979, adószám: 24917546-2-41, a továbbiakban: WMI) és a WMI által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó vagy üzletfél (a továbbiakban: Vásárló), (WMI és Vásárló a továbbiakban együttesen Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1.2 A mindenkor hatályos ÁSZF megtalálható a Weboldalakon.

1.3 A jelen ÁSZF 2023.04.18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A WMI fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa.  Módosítás esetén a megváltozott feltételeket a WMI a Weboldalakon közzéteszi és a hírlevélre feliratkozókat a megadott e-mail címre kiküldött levélben külön is tájékoztatja. Az esetleges módosítások a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

1.4 A Vásárló a Webáruházban kínált termékek és/vagy szolgáltatások (a továbbiakban: Áru) vásárlójaként és/vagy igénybevevőjeként kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77-6:81. §-án alapuló általános szerződési feltételeket és a Ptk. 6:82-6:85. § alapján alább külön is részletezett elektronikus szerződéskötésről szóló különös szabályokat. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruház által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.5 A vásárlás elektronikus úton (a Webáruházban vagy elektronikus levélben) magyar nyelven leadott megrendeléssel lehetséges. A személyesen, átvevőpontunkon történő vásárlás nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, így nem tartozik jelen ÁSZF hatálya alá.

1.6 Amennyiben a Vásárló a Webáruházon keresztül adja le megrendelését, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési Tájékoztatót, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, a négyzetre klikkeléssel tehet meg. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit és/vagy az Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadja el, akkor nem jogosult igénybe venni a Webáruház szolgáltatásait, ekként nem adhat le megrendelést sem.

1.7 Az elektronikus levélben történő megrendelés leadását megelőzően a Vásárló számára biztosított a lehetőség, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót a Weboldalakon keresztül megismerhesse. Az elektronikus levélben történő megrendelés véglegesítése esetén a Vásárló elismeri, hogy megértette és mindennemű fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadta a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

 1. WMI adatai

Weboldalak: www.wmilearning.com, www.wmibusinessclub.hu és www.businesscompass.hu  

 

Üzemeltető:

WMI Learning Kft.
Székhely: 1172 Budapest, XV. utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-188979

Bankszámlaszám: HU80 1201 0501 0162 2269 0010 0001  

Adószám: 24917546-2-41

Telefon: +36 30 243 0322

Email: help@wmilearning.com

 

 1. 3.Hírlevélregisztráció

3.1 Ha regisztrálni kíván a WMI hírlevelére, akkor ezt a Weboldalak alján a „FELIRATKOZOM” gombra kattintással teheti meg.

3.2 A regisztráció során meg kell adnia a nevét és az e-mail címét. A regisztrációval önkéntesen elfogadja a WMI Adatkezelési Tájékoztatóját. A regisztrációhoz a WMI a megadott e-mailben megerősítést kér. Megerősítés után a WMI visszaigazolja a feliratkozást.

3.3. A hírlevél regisztrációt a WMI a Vásárló kérelmére törli a rendszerből. A hírlevél feliratkozás törlését e-mailben kell kérni. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Vásárló e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből véletlenül mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

3.4 A hírlevél regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

4. Regisztráció, adatbevitel

4.1 A Webáruházban történő vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban a Vásárló a www.wmilearning.hu és a www.wmibusinessclub.hu weboldalakon szabadon regisztrálhat.

4.2 A WMI-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A WMI-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló jelszava illetéktelenek számára bármely – nem a WMI-nek felróható – okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a WMI adatok között szereplő telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség, illetve a help@wmilearning.com.

5. Adatvédelem

Bizonyos Vásárlói információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, elállási jog biztosításához. Ezek megadása nélkül a rendelés visszavonható/nem rögzíthető és érvénytelennek minősül. A Vásárló teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a Webáruház használatával összefüggésben megadott adatai hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vásárló által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelően. A WMI nem ad át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél a WMI szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vásárlóval kötött szerződés teljesítéséhez ezen adattovábbítás (pl. név, cím, telefonszám) elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

A WMI adatkezelésével kapcsolatos további információkért lásd:  Adatkezelési Tájékoztató

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

1Megrendelés

1.1 Webáruházunkban a Vásárló szabadon böngészhet a megvásárolható Áruk között. A felsorolt Áruk mellett megtekintheti azok rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a WMI adatok között rögzített telefonszámon, vagy e-mail címen veheti fel a kapcsolatot a WMI azon képviselőjével, aki a megfelelő felvilágosítással tud szolgálni.

1.2 A megrendelések leadására az ÁSZF I.1.5. pontja értelmében a Webáruházon keresztül vagy pedig elektronikus levélben megküldött megrendelés útján van lehetőség.

1.3 A Vásárló az Árut az „EZT VÁLASZTOM” gombra kattintással tudja megvásárolni a „Fizetés” oldalon.  Az így kiválasztott Árut más Vásárló nem tudja kiválasztani, ezért, ha a megrendelést a Vásárló mégsem véglegesítené, úgy az áru 2 (kettő) óra elteltével kikerül a kosárból és az más Vásárló számára is elérhetővé válik.

1.4 A „Fizetés” oldalon megjelenített vételár forintban értendő és (ha nincs másképpen jelölve) az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Webáruházban szereplő vételárak változtatásának jogát a WMI fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Áruk vételárát nem befolyásolja.

1.5 A Vásárló a fizetési módot az Áru kiválasztását követően választhatja ki a vásárlás egymást követő lépései során, ahogy a szállítási lehetőségről is ezt követően dönthet. A fizetési feltételekkel kapcsolatos további szabályokat jelen ÁSZF II. 2. pontja tartalmazza.

1.6 Az Áru kizárólag saját használatra vagy ajándékozás céljára használható fel. Az Áru bármilyen módon történő továbbértékesítése tilos. A WMI az e pontban rögzítettek megsértése kapcsán illetőleg, ha a vásárlás céljával összefüggésben kétsége merül fel, megtagadhatja a teljesítését. Amennyiben a WMI megtagadja az teljesítést, úgy arról a Vásárlót 5 (öt) munkanapon belül elektronikusan tájékoztatja és a megfizetett összeget legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül visszautalja.

1.7 A Webáruházban vagy elektronikus levélben leadott megrendelés visszaigazolásával a WMI és a Vásárló között elektronikus úton szerződés jön létre. A magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra (utóbb nem hozzáférhető). A WMI a Vásárló által leadott megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül egy elektronikus visszaigazolással igazolja vissza, a szerződés ezen visszaigazolással jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

1.8 A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk, a mindenkor hatályos ÁSZF a Webáruház oldalán folyamatosan elérhető, pdf formátumban lementhető.

1.9 A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok, úgymint a kapcsolati adatok felhasználásával megküldött kérdések, kérések feldolgozása, tájékoztatók elkészítése és megírása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9:00-14.00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap, illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és postára adása, valamint a Vásárlók egyéb megkereséseinek az intézése, megválaszolása a következő munkanapon kezdődik meg.

1.10 A WMI mindent megtesz a Weboldalakon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a WMI által előre nem látható okból a teljesítés esetenként lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a WMI ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vásárlót megtévessze, mivel a WMI az ajánlat megtételekor a beszerezhetőség és a raktárkészlet adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

1.11 Amennyiben a WMI hibás árat tüntet fel az áru mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és az Áru ára annak általánosan elfogadott piaci árától eltér, úgy a WMI nem köteles az Árut a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

2. Fizetés

2.1 A fizetési mód a megrendelés folyamata során választható meg. A Vásárló több fizetési mód közül is választhat. A megrendelt Áru fizetésének módja történhet banki előre utalással vagy online bankkártyás fizetéssel. Utánvétellel történő fizetés nem lehetséges.

2.2 Banki előre utalással történő teljesítés: ha a WMI visszaigazolta a Vásárló megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben a Vásárló megtalálja a WMI bankszámlaszámát és megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket. A WMI bankszámlaszámát a Vásárló megtalálja a WMI adatok között is. Amennyiben a Vásárló szolgáltatást vesz igénybe, úgy csak akkor válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére, amennyiben az átutalt összeget jóváírják a WMI bankszámláján.

2.3 Az online bankkártyás fizetés a Paylike rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a WMI-hez nem jutnak el. A Paylike szolgáltatást nyújtója: Paylike Support and Sales (cím: P.O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia; adatvédelmi irányelvek: https://paylike.hu/privacy). A Paylike PCI Level 1 Service Provider engedéllyel rendelkezik, aminek ellenőrzését az alábbi szolgáltató biztosítja: Advantio, PCI Qualified Security Assessor (QSA). A Paylike internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

2.4 Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyakibocsátó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.

2.5 Bankkártyás fizetéskor a Vásárlót átirányítjuk a Paylike fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Paylike által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A Vásárló kártya-, illetve a mögötte álló számla adatai, száma, lejárati dátuma semmilyen formában nem kerül a WMI birtokába, a WMI azokról semmilyen formában nem szerez tudomást.

2.6 A bankkártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást, hiszen a Paylike a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon kéri megadni.

2.7 A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadás után –, a Paylike elindítja a Vásárló számlájának megterhelését az áruk és szállítási/fuvarozási díj ellenértékével.

2.8 Amennyiben a Vásárló nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról a Webáruházba, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a Vásárló a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, illetve bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a Webáruházba, a fizetés sikertelennek minősül. További információ a tranzakcióval kapcsolatban a Vásárló számlavezető bankjától kérhető.

A vásárláshoz a következő bankkártya adatokra lesz a Vásárlónak szüksége:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

2.9 A Paylike oldalán a Vásárlónak meg kell erősítenie a vásárlását. Amint ez megtörtént, vagy amennyiben a bankkártyás vásárlást megszakították, az oldal visszairányít Webáruház oldalára, ahol értesülni fog arról, hogy a tranzakció sikeres, vagy sikertelen volt.

2.10 Miután a Vásárló kifizette megrendelése ellenértékét, a Vásárló megadott e-mail címére küldünk egy „Sikeres fizetés” visszaigazolást. Az áru kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

3. Átvétel, szállítás

3.1 A Vásárló kérheti a megrendelt Áru házhoz, vagy megadott címre szállíttatását, postára szállítását, postán maradó csomagként kézbesítését vagy a WMI megadott kézbesítési és átvételi pontjai történő átvételét. Ez utóbbi esetben azonban az átvétel időpontjában alkalmazkodnia szükséges az átvételi pont időszakos nyitva tartásához.

3.2 A WMI-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.

3.3  A megrendelt Áruk kiszállítása a Vásárló részére ingyenesen történik.

3.4. A WMI igyekszik környezettudatosan eljárni, ekként kevés – de mégis az Áru megóvásához szükséges mennyiségű – göngyöleget felhasználni a megrendelt tételek összekészítése, szállíttatása érdekében. Előfordulhat, hogy a Vásárló által megrendelt Árukat – főleg, ha jelentősebb mennyiségű Árut rendelt – akkor nem egy, hanem több dobozba csomagolva küldjük, ezért a Vásárlót többletdíj nem terheli.

3.5. A WMI a szállítási díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Áruk vételárát nem befolyásolja.

3.6. A szállítási, fuvarozási díj a Vásárlót terheli.

3.7. A WMI a csomagolásért göngyölegdíjat, illetve egyéb, a szállítást lehetővé tevő csomagolási díjat nem számol fel.

III. ELÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

1. Elállás/felmondás joga, módja, következményei 

1.1 Ha a Vásárló természetes személyként nem szakmájához, foglalkozásához kapcsolódó vagy más üzleti céllal vásárol a WMI-nél, akkor a Ptk. szerint fogyasztónak minősül, és így a törvény erejénél fogva jogában áll indokolás nélkül elállni a szerződéstől, vagy felmondani azt.

1.2 A fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási/felmondási jogát a termék átvételének, illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja (a vásárlást visszaigazoló e-mail kiküldésének napja) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

1.3 Vannak kivételek azonban, amikor az elállást/felmondást az Áru jellege vagy állapota nem teszi lehetővé. A WMI ezek közül külön kiemeli, hogy nem illeti meg az elállási/felmondási jog a fogyasztót 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a WMI a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. E tekintetben a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelésével kifejezett, előzetes beleegyezését adja a WMI-nek a teljesítés megkezdéséhez, továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás elérhetővé tételével a WMI a szolgáltatás egészét teljesíti a fogyasztó felé, erre tekintettel a fogyasztó a felmondási jogát elveszíti;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a WMI a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. E tekintetben a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a digitális adattartalom megrendelésével kifejezett, előzetes beleegyezését adja a WMI-nek a teljesítés megkezdéséhez, továbbá tudomásul veszi, hogy a digitális adattartalom WMI általi elérhetővé tételével elveszíti elállási jogát.

1.4 A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a WMI átvevőpontján szóban, vagy írásban kell megtenni, amelynek módja: e-mailen küldött üzenet a help@wmilearning.com e-mail címre.

1.5 Az elállási nyilatkozatot a fogyasztó megteheti: 

 1. az ÁSZF 1. számú mellékletében található elállási nyilatkozat kitöltésével és a WMI-hez való eljuttatásával, vagy
 2. saját megfogalmazású elállási nyilatkozattal is. 

1.6 A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 (tizennégy) napon belüli elküldését a fogyasztónak kell igazolnia.

1.7 Elállás esetén az áru visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie. A Vásárló a 14 (tizennégy) napon belüli elállás esetében a sértetlen árut a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldheti vissza, vagy személyesen szolgáltathatja vissza a WMI átvételi pontján, amennyiben az nyitva van, vagy ehhez időpontot egyeztett (ennek címe: 1035 Budapest, Szellő utca 10. 4. em. 12.).

1.8 A terméket csak teljes, sértetlen, használatlan, újra eladásra alkalmas állapotban tudjuk visszavenni. A csomag feladásához használt göngyöleg ugyanakkor nem a csomagolás része, a házhoz szállítást lehetővé tevő göngyöleg megőrzése és abban való visszajuttatása nem feltétele az elállási jog gyakorlásának. 

1.9 Utánvéttel terhelt küldeményt a WMI Learning Kft. nem vesz át.

1.10 Abban az esetben, ha az Árut a fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a WMI érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. 

1.11 A WMI követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

1.12 A WMI legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget, a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A WMI a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. 

2. Szavatosság 

2.1 A termékek kellékszavatosságával vagy termékszavatosságával összefüggésben a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni. Erre figyelemmel a Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a WMI számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ő maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

2.2 Kellékszavatossági igényének érvényesítésére a Vásárló meghatározott határidőn belül jogosult. Erre figyelemmel a Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor fontos szabály, hogy a szerződés teljesítésétől számított elévülési határidőn túl (ez üzletfél esetén 1 (egy) év, fogyasztó esetén 2 (kettő) év) kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem érvényesítheti. További szabály, hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket a jelen szerződés szerinti WMI nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2.3 A kellékszavatosági igény a vállalkozással (és nem a szállítóval, vagy fuvarozóval) szemben érvényesíthető. 

2.4 Termékszavatosság körében a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania. A fogyasztó termékszavatossági igényét a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Ugyanakkor a gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

2.5. Kiemelendő, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. 

2.6. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt továbbá a gyártóval szemben lehet érvényesíteni.

2.7. A termékei jellegére tekintettel a WMI jótállást nem vállal.

 1. GARANCIA
 2. 100% Pénzvisszafizetési garancia

1.1 A WMI 100% elégedettségi garanciát nyújt a Vásárlónak, ami azt jelenti, hogy a vásárlás napjától számított egy éven belül bármikor visszafizeti a Vásárlónak a megvásárolt termék (WMI Business Compass és a kapcsolódó digitális tartalom) teljes vételárát, amennyiben valamilyen okból kifolyólag a Vásárló nem elégedett az áruval.

1.2 A terméket csak teljes, sértetlen, újra eladásra alkalmas állapotban tudjuk visszavenni.

 1. Úton tartó garancia

A WMI törekszik arra, hogy a Vásárló üzleti koncepciója kidolgozásával kapcsolatban feltett kérdéseit megválaszolja. A Vásárló kérdéseit felteheti továbbá a WMI által szervezett programokon, workshopokon és rendezvényeken.

V. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZKEZELÉS

 1. Panaszügyintézés

1.1 A Vásárló a WMI bármely szolgáltatásával összefüggésben felmerülő kérdésével és esetleges panaszával az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a WMI-t:

Levelezési cím: 1035 Budapest, Szellő utca 10. 4. em. 12.

Email: help@wmilearning.com

Telefonszám: +36 30 243 0322

1.2 A telefonon tett vásárlói panaszokat a WMI azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

1.3 A Webáruházban történt online bankkártyás fizetés esetén a bankkártyával és az internetes fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok az érintett Vásárló számlavezető bankja és az internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltató hatáskörébe tartoznak. A WMI mindent megtesz, hogy a hozzá beérkező ilyen jellegű kérdéseket, panaszokat a megfelelő határidőben továbbítsa az illetékes szolgáltató felé.

1.4 Amennyiben az érintett Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a WMI részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WMI haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel az érintett panaszról, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a WMI megküldi a panaszos Vásárló részére.

1.5 A WMI egyedi azonosítóval látja el a telefonon és egyéb úton megtett valamennyi panaszt.

1.6 A WMI a szóban tett vagy az érintett fogyasztó álláspontja szerint a WMI által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

1.7 Amennyiben a WMI panaszkezelési tevékenységével a fogyasztó nem elégedett, vagy a panasza elutasításra került, úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helyed szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A fogyasztó a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

1.8 A WMI székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület:

Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06 1 2690 703

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/

1.8 Amennyiben a WMI a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogokat, úgy a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz is fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetőségét a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken elérhető honlapon találhatja meg.

1.9 A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztónak lehetősége van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére is az ec.europa.eu/odr címen.

VI. SZERZŐI JOGI FELTÉTELEK

1.1 A Weboldalakon található szerzői alkotások, vagyis képi, szöveges, illusztrált és egyéb tartalmak, illetve azok elrendezése (ideértve különösen a fényképeket, a grafikai ábrákat, logót, illusztrációt, termékleírást, blogbejegyzést) – mint a Weboldalakon megjelenő szellemi alkotások – szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és a WMI kizárólagos tulajdonát képezi.

1.2 A Weboldalak látogatója és a Webáruház Vásárlója természetesen jogosult a Weboldalakon böngészni, valamint az ott lelt tartalomból kivonatot készíteni, azt kinyomtatni, vagy akár magának, vagy éppen a tartalom továbbítása céljából le is mentheti, de mindezen tevékenységekre csak magáncélú felhasználás érdekében jogosult. Ezen jog további feltétele, hogy a többszörözött anyagokon feltünteti a WMI-t és Vági Margit Ibolyát, mint a szellemi alkotások vagyoni és személyhez fűződő jogainak jogosultjait. A Weboldalak tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Weboldalak böngészője, látogatója, a Webáruház Vásárlója, a Weboldalak látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

1.3 Mindezek alapján, a Weboldalak látogatója, a Webáruház vásárlója nem jogosult többek között arra, hogy az oldalon megjelenő szellemi alkotások joga alá eső tartalmat, vagy annak egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, átdolgozza, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse, leszámítva, ha erre előzetes írásbeli engedélyt kér, és ekként mindehhez, vagy a kérelem szerinti tartalom körében a WMI hozzájárul. Nem kell engedély a Weboldalakon található tartalmak idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (a Weboldalakra, vagy azok aloldalára mutató link elhelyezésével) a WMI megfelelő tartalmára, oldalára.

1.4 Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalak felhasználója, vagyis az azt böngésző, vagy a Webáruházban vásárló által a WMI számára e-mail útján, vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció, vagy egyéb anyag (köztük bármilyen adat, kérdés, ötlet, leírás és beszámoló és ehhez hasonlók) nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelően kezeljük azokat. Praktikusan, a Weboldalakra (vagy a kapcsolódó Facebook, Instagram, vagy bármilyen más, a WMI-hez köthető közösségi oldalra, platformra) továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a WMI tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. Ekként a WMI jogosult a Weboldalakra továbbított közlésekben található gondolatokat, találmányokat, fejlesztéseket, ötleteket, javaslatokat, ismertetett tapasztalatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (így különösen: publikációk, szolgáltatások fejlesztése, reklámozása és termékek marketingje, termékek ismertetésénél a vélemények és tapasztalatok leírása céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt, adatot, ötletet továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ átadásával továbbá az azt átadó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azoknak a WMI által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A WMI azonban nem köteles felhasználni a megadott információkat, ötleteket, adatokat és tapasztalatokat.

VII. RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK FOTÓ-, VIDEÓ- ÉS HANGFELVÉTELEI

A WMI által szervezett rendezvényeken, eseményeken és konferenciákon fotó-, videó- és hangfelvétel készül, amelyek felhasználásáról WMI ezúton tájékoztatja a résztvevőket, és amelyek felhasználásába a rendezvény résztvevői a részvételi díj átutalásával beleegyeznek, bővebb felvilágosítást az Adatvédelmi szabályzat tartalmaz.

A rendezvényen kép-, videó- és hangfelvétel készül. A rendezvényen való részvételeddel, illetve a rendezvény helyszínére való belépéssel kifejezetten hozzájárulását adod képmásodnak, hangmásodnak rögzítéséhez.

A kép- és hangfelvétel felhasználása térben, időben, és felhasználási módban korlátlan. A WMI a későbbiekben korlátozás nélkül, szabadon jogosult a résztvevőkről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a jövőbeni rendezvényeinek népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogaid tiszteletben tartásával. Ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem vagy jogosult, és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthatsz WMI-vel szemben. A fenti adatok kezelésének jogalapja az érintett jegyvásárlással együttes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, valamint 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pont és 2013. évi V. törvény 6:4. § (2) (3)). A rendezvény során készített fénykép-, és videófelvételeket hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük.

VIII. EGYEBEK

1.1 A WMI felelősségének korlátozása és kizárása körében felhívja a Weboldalak böngészőinek és a Webáruház Vásárlóinak a figyelmét arra, hogy a Weboldalakon és a Webáruházban található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a WMI nem vállal felelősséget. A WMI pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

1.2 A WMI nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Vásárló számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában az internet használata,  a káros tartalmak megnyitása során esetleg keletkeznek, ahogy a Weboldalaknak az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért sem vállal felelősséget. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Ezzel együtt, az WMI törekszik rá, de garantálni nem tudja a Webáruház hibamentes és zavartalan működését, valamint, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ekként a Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a szolgáltatás folyamatos üzemeltetése a WMI előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, valamint a WMI a Weboldalak rendszerének karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt jogosult a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, akár a Vásárlók minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

1.3 A WMI kizárólag a neki felróható (és a fenti 1.1-1.2 pontokban ki nem zárt), jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. vonatkozó szabályai szerit.

Budapest, 2023.04.18.

Az ÁSZF következő mellékletei elérhetőek az oldal tetején szereplő ikonokra kattintva és letölthetőek PDF verzióban:

 

 1. számú melléklet:

 

Elállási/Felmondási Nyilatkozat

Címzett: WMI Learning Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szellő u. 10. 4. em. 12.,telefonszám: +36 30 243 0322, e-mail cím:  help@wmilearning.com)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/rendelés adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Rendelés szám: …………………………………………………………………………

Termék/szolgáltatás megnevezése: …………………………………………………………………………

Megrendelés időpontja: …………………………………………………………………………

Átvétel időpontja: …………………………………………………………

 

Fogyasztó neve: …………………………………………………………

Fogyasztó címe: …………………………………………………………

 

Fogyasztó aláírása: …………………………………………………………

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt: ………………………………………..; ……………………………………………..

 

Az elállás érvényességének nem feltétele az űrlap teljes körű kitöltése, ám egyes adatok hiánya akadályozhatja az összeg visszajuttatását, vagy az érintett termék/szolgáltatás beazonosítását.

 

 

 1. számú melléklet:

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

Címzett: WMI Learning Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szellő u. 10. 4. em. 12.,telefonszám: +36 30 243 0322, e-mail cím:  help@wmilearning.com)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:                                                          

Rendelés szám: …………………………………………………………………………

Termék/szolgáltatás megnevezése: …………………………………………………………………………

Megrendelés időpontja: …………………………………………………………………………

Átvétel időpontja: …………………………………………………………

 

Fogyasztó neve: …………………………………………………………

Fogyasztó címe: …………………………………………………………

 

Fogyasztó aláírása: …………………………………………………………

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ………………………………………..; ……………………………………………..

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a WMI Learning Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a WMI Learning Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.